2020 жылдың соңындағы Қазақстан Республикасындағы коммуналдық жабдықтар нарығына шолу

2020 жылдың соңындағы Қазақстан Республикасындағы коммуналдық жабдықтар нарығына шолу - АҚАБ
Шығару күні: 18.06.2021
бағасы: Сұраныс бойынша
Пішім: PDF

Сипаттама:

Қазақстандық автобизнес қауымдастығы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті ұсынған ресми деректер негізінде 2019-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы коммуналдық техника нарығы бойынша ұсыныстарға зерттеу жүргізді. Қазақстан, сондай-ақ әртүрлі бастапқы көздерден жинақтау және шоғырландыру арқылы алынған өзінің жеке деректері. Есепте коммуналдық жабдықтарды өндірушілер мен сатушылар туралы ақпарат берілген. 2017-2020 жылдар аралығындағы коммуналдық жабдықтардың импортына талдау жүргізіліп, 2020 жылдың соңындағы жағдай бойынша сатылымға шығарылған жабдықтың бағасының егжей-тегжейлі талдауы ұсынылды.

 

Есеп келесі тараудан тұрады:

 

1-БӨЛІМ. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫ

ЖІӨ, ИНФЛЯЦИЯ

МҰНАЙ БАҒАЛАРЫ

ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

ЭКОНОМИКАНЫҢ СЕКТОРЛАРЫ

1.2. 2019-2020 жж. коммуналдық-тұрмыстық техниканы қолданумен Қазақстан Республикасы экономикасының салалары

2-БӨЛІМ. ҚР ҚҰРАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ӨНДІРУШІЛЕР

3-БӨЛІМ. ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРАЛДЫ САТУШЫЛАР

4-БӨЛІМ. 2017-2020 ЖЫЛДАРДА ҚР АРНАЙЫ ЖАБДЫҚТАРДЫ ИМПОРТ ету

4.1. Жалпы саны, үлесі.

4.2. Теңге және АҚШ долларындағы сомалар.

4.3. 2017-2020 жылдарға арналған динамикадағы коммуналдық жабдықтардың импорты физикалық және ақшалай түрде. Импорттық құрал-жабдықтың бірлігіне кедендік құны.

4.4. Импорттық елдер. Сандық және ақшалай өлшемдегі көлемдер. Импорттаушы елдер бойынша орташа құны.

5-БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ БАҒА ТАЛДАУ

5.1. Арнайы техника түрлері бойынша ұсыныстар деңгейі. Жасы.

5.2. Өңірлердегі ұсыныстар.

5.3. Жабдық түрлері бойынша орташа бағалар. 2020 жылдың тоқсандары бойынша орташа бағалардың динамикасы. Бренд және аймақ бойынша орташа бағалар.

5.4. Жабдықтардың түрлері бойынша ең төменгі және максималды бағалар 2020 ж. Бренд бағалары.

6-БӨЛІМ. ЖАҢАЛЫҚ КОМмуналдық ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫН ТАЛДАУ