С НАЧАЛА ГОДА КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ ТЕХНИКУ НА СУММУ 24,7 МЛРД ТЕНГЕ

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в феврале 2018 года произведено 2 172 транспортных средств (легковых, грузовых, специализированных автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов), на 3.2% больше, чем в январе.

Стоимость выпущенной в феврале продукции автопрома оценивается в 12 629 млн тенге, что на 4,7% больше результата января 2018 года (12 059 млн тенге). Однако, совокупный результат первых двух месяцев превышает аналогичный результат прошлого года в 2,4 раза (24 688 млн против 10 102 млн тенге). Объемы производства в натуральном выражении превысили прошлогодний показатель в раза. (4 277 против 2 175 ед.).

Основной прирост обеспечило производство легковых автомобилей, в этом году казахстанские предприятия произвели 4124 автомобиля (+102.4%), 83 грузовика (+22,1%), 28 автобусов (+55,6%) и 42 единицы прочей специализированной техники.

По итогам двух месяцев силами усть-каменогорского «Азия Авто» было собрано 2717 автомобилей (преимущественно российские автомобили Lada), на костанайском«СарыаркаАвтоПром» произведено 1407 единиц техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 48 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto отгрузил 33 грузовиков и автобусов.

Отечественные автопроизводители наращивают выпуск на фоне восстановления роста покупательского спроса. Активную поддержку отрасли оказывают программы утилизации и льготного автокредитования. «Банк развития Казахстана» в феврале направил ранее анонсированные 8 млрд тенге на льготное автокредитования физических лиц (В частности, «Евразийскому Банку», «Сбербанку», «Банку ЦентрКредит», «Народному банку Казахстана» — по 1 875 млн тенге, ВТБ (Казахстан) — 500 млн тенге). По данным БРК в этом году согласовано 159 заявки на сумму 809,9 млн.тенге.

​​​​​​​В рамках программы утилизации старых автомобилей, казахстанцы в текущем году получили свыше двух тысяч скидочных сертификатов (315 000 тенге на покупку нового автомобиля казахстанского производства).

 

С НАЧАЛА ГОДА КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ ТЕХНИКУ НА СУММУ 24,7 МЛРД ТЕНГЕ - АКАБ

 

ҚАЗАҚСТАН АВТОКӨЛІК ӨНДІРУШІЛЕРІ ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН БЕРІ 24,7 МЛН. ТЕҢГЕ СОМАСЫНА ТЕХНИКА ӨНДІРДІ

«Қазақстандық Автокәсіпкерлік Қауымдастығының» мәліметінше, 2018 жылдың ақпан айында 2 172 автокөлік (вагондар, жүк автокөліктері, арнайы автокөліктер, автобустар, тіркемелер, жартылай тіркемелер) өндірілді, бұл қаңтар айына қарағанда 3,2% артық. Автокөлік өндірісінің ақпандағы құны 12 629 млн теңгені құрайды, бұл 2018 жылғы қаңтар айының нәтижесінен 4,7% артық (12 059 млн теңге). Алайда, алғашқы екі айдағы жинақталған нәтиже өткен жылдың ұқсас нәтижесінен 2,4 есе асып отыр (10 102миллион теңгеге қарсы 24 688 миллион). Заттай мәндегі өндіріс көлемі өткен жылғы көрсеткіштен 2 есе асты (2 175 бірлікке қарсы 4 277).

​​​​​​​Негізгі өсім жеңіл автокөліктер өндірісі есебінен қамтамасыз етілді, биылғы жылы қазақстандық кәсіпорындарда 4124 автокөлік (+ 102,4%), 83 жүк көлігі (+ 22,1%), 28 автобус (+ 55,6%) және 42 бірлік басқа мамандандырылған жабдық өндірілді.

Екі айдың қорытындысы бойынша Өскемен қаласының «Азия Авто» компаниясы 2 732автокөлікті (негізінен ресейлік Lada автокөліктерін) жинады, Қостанайдағы «СарыарқаАвтоПром»-да 1407 бірлік техника өндірілді. Көкшетауда «KAMAЗ Инжинринг» компаниясы 48 жүк көлігін шығарып, Алматы Hyundai Trans Auto 33 жүк және автобустарын жөнелтті.

Отандық автоөндірушілер тұтынушылық сұраныстың өсуін қалпына келтіру аясында өндірісті ұлғайтуда. Қайта өңдеу бағдарламасы және жеңілдетілген автокредиттеу бағдарламасы өнеркәсіпке белсенді қолдау көрсетуде. Ақпан айында «Қазақстанның Даму Банкі» бұдан бері болжанған 8 млрд теңгені жеке тұлғаларға жұмсады (атап айтқанда, «Еуразиялық банк», «Сбербанк», «Банк ЦентрКредит», «Халық банкі» — әрқайсысына 1 875 млн. теңге, ВТБ (Қазақстан) — 500 млн. теңге). ҚДБ деректері бойынша биылғы жылы 159 өтінім мақұлданды — бұл 809,9 млн теңге.

Ескі машиналарды қайта өңдеу бағдарламасы аясында қазақстандықтар биылғы жылы екі мыңнан астам жеңілдік сертификаттарын алды (Қазақстанда өндірілген жаңа автокөлік сатып алуға 315 мың теңге).

С НАЧАЛА ГОДА КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ ТЕХНИКУ НА СУММУ 24,7 МЛРД ТЕНГЕ - АКАБ

Для справки:

«Қазақстандық АвтоБизнес Қауымдастығы» (ҚАБҚ) – Қазақстан Республикасындағы ресми дистрибьюторларды, дилерлерді және автокөліктер мен коммерциялық автокөліктерді біріктіретін коммерциялық емес ұйым. ​​​​​ҚАБҚ — Қазақстандағы автокөліктерді сату, өндіру және тіркеу туралы мәліметтерді ресми түрде алатын және оларды таратуға құқылы жалғыз ұйым.

​​​​​​​ҚАБҚ негізгі міндеті Қазақстанда ең жақсы халықаралық стандарттар мен практикаға негізделген бәсекеге қабілетті, күшті, заманауи нарық құру, сондай-ақ автомобиль нарығының мемлекет пен қатысушылары: автомобиль және қосалқы бөлшектер салаларындағы тауарлар мен қызметтердің тұтынушылары мен жеткізушілері арасында теңдестірілген қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыру.

Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) — некоммерческая организация, объединяющая официальных дистрибьюторов, дилеров, и автопроизводителей легковой и коммерческой техники в РК. АКАБ – единственная организация, официально получающая данные по продажам, производству и регистрациям автомобилей в Казахстане и имеющая право на их распространение.

​​​​​​​Основной задачей АКАБ является формирование в Казахстане конкурентоспособного, сильного, современного рынка, основанного на лучших международных стандартах и практиках, а также организация сбалансированной системы взаимоотношений между государством и участниками автомобильного рынка: потребителями и поставщиками товаров и услуг отрасли автомобилей и запасных частей.

Дополнительная информация, запросы на интервью, комментарии: +7 717 299 99 37
Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз: +7 717 299 99 37

Дата: 20.03.2018